Svamio pokalbis su motina Išvarama

Svamis pasakoja apie savo motiną Išvaramą: Vieną dieną ji Man pasakė: "Satja! Garsas apie Tave sklinda į tolimiausius kraštus. ...