Kodėl buvo sukurtos sielos?

Vienas sekėjas Svamio paklausė: „Kodėl buvo sukurtos sielos? Jeigu mes iš tiesų esame dieviški, tai kodėl esame amnezijoje ir kodėl taip ilgai – ištisus gyvenimus – užtrunka kelionė į tą supratimą ir suvokimą, kas mes iš tikrųjų esame?“

Svamis (per Madhu) atsakė: „Tu manęs klausi, kodėl Aš padariau tai, ką padariau? Kodėl tėvams gimsta vaikai? Tėvams vaikai gimsta tam, kad suteiktų jiems džiaugsmo. Nes savo vaikuose tėvai mato savo pačių atspindį. Ir kai mato, kaip vaikai užauga ir tampa panašūs į juos, tai jiems teikia labai daug džiaugsmo. Nėra didesnio džiaugsmo nei džiaugsmas, kurį patiri būdamas mama ar tėvu, mokytoju, globėju. Dievas buvo visiškai vienas, nirakara svabhava – t.y. Savo tikrajame būvyje, be formos, ir tada, kad galėtų Save mylėti, Jis atskyrė Save nuo Savęs. Štai taip atsirado viskas!

Jeigu upėje į puodą pasemsite vandens, jei iš to puodo pasemsite ąsotį vandens, jei iš to ąsočio pasemsite puoduką vandens – vanduo visur bus tas pats. Jis buvo paimtas iš upės ir perpiltas į skirtingus indus. Štai taip atsirado visos būtybės, visi šie kūnai, visos šios gyvybės. Indai skirtingi, tačiau esmė, arba pradas yra tas pats, ir taip yra „sumanyta“, kad vieną dieną mes turime pamatyti daugiau, ne tik savo indo paviršių – bet įžvelgti vidinį dieviškumo pradą ir sužinoti, kad mes ir mūsų Tėvas esame viena.

Vaikai mėgsta žaisti žaidimą, kuris vadinamas „Lobio paieškos". Jūs paslepiate klausimus, į kuriuos vaikai ieško atsakymų – teisingai atsakę jie randa naujus klausimus, ir taip vis labiau artėja prie paties „lobio“, kurį ir turi surasti. Visas šis gyvenimas yra žaidimas: kiekvieną kartą Dievas jums pateikia klausimą, į kurį atsakę sužinote, kur paslėptas kitas klausimas, paskui dar kitas. Tai nepaprastai smagu ir įdomu!

Ar matėte, kaip šį žaidimą žaidžia vaikai? Kaip jie džiūgauja suradę atsakymus! Kada tu ieškai tiesos apie tai, kas tu esi, ir tą tiesą patiri, tuomet visas gyvenimas tampa labai smagia kelione.

Gyvenimas yra žaidimas. Žaiskite jį. Gyvenimas yra svajonė. Įgyvendinkite ją. Gyvenimas yra išbandymas. Išlaikykite jį. Gyvenimas yra meilė. Džiaukitės ja!”

JAV, 2016 m. birželio 19 d.
Šaltinis: saivrinda.org
Print Friendly Version of this page Get a PDF version of this webpage

Raktiniai žodžiai :