Pakluskite Režisieriui

Pakluskite Režisieriui

Dievas parašė scenarijų ir režisuoja Savo dramą,
kurioje aktoriais esate jūs

Klausimas: Svami, gyvenime nutinkančiuose įvykiuose yra trys komponentai: žmonių laisva valia, karma ir Dieviškoji sankalpa (valia). Kaip suderinti šiuos tris elementus? Jeigu pati svarbiausia yra Dievo valia, tai ką galėtume padaryti, kad susiderintume su karma ir Dievo valia?

Svamis: Kiekvieną, gimusį šiame pasaulyje, saisto pasaulio taisyklės. Pasaulis yra karma bhūmi – veiksmo pasaulis, ir kiekvienas, jame gimęs, turi atlikti veiksmus. Rezultatas priklauso nuo to, koks veiksmas, ir tas, kuris atlieka veiksmą, gauna jo pasekmes, kaip ir virškinimas sutrinka tam, kuris valgo maistą. Nes negali būti, kad valgytų vienas, o virškinimas sutriktų kitam. Taigi tas, kuris atlieka veiksmą, turi sulaukti ir padarinių.

Dabar klausimas toks: „Kas atlieka veiksmą?“ Ar veiksmą daro žmogus tame kūne? Ar jį daro Dievas, slypintis tame kūne? Jei tikite, kad veiksmą atlieka žmogus, galite tai vadinti „žmogaus valia“ ar „laisva valia“. Jei jūsų požiūris toks, kad veiksmą atlieka Dievas, tuomet vadinkite tai „Dieviškąja valia“. Tiesa ta, kad yra tik viena valia, o ne dvi. Dievo valia tokia, kad visi žmonės turi turėti laisvą valią, jie gali pasirinkti, kokio požiūrio laikytis. Arba jie laikosi požiūrio, kad viską daro Dievas ir Dievas per juos veikia, arba jie laikosi požiūrio, kad yra „aš“ – kūnas-protas, kuris viską daro. Tiesa ta, kad jūsų pasirinkimas tuo ir apribotas, ir nieko daugiau. Arba pasirenkate manyti, kad veikia Dievas, arba kad veikia kūnas-protas. Pagal didžiąją Dieviškąją valią jums buvo suteiktas toks pasirinkimas. Tol, kol galvojate, kad veiksmus atlieka kūnas kartu su protu, tai priskiriama laisvai valiai – ir visos veiksmo pasekmės irgi tenka kūnui ir protui, kuo manote esą. Jei manote, kad veiksmą atlieka kūnas-protas, tai yra laisva valia ir jūs, kaip žmogus, turite patirti pasekmes. Tą akimirką, kai suvokiate, kad ne kūnas-protas, o pats Dievas daro visus veiksmus, tai vadinama Dieviškąja valia, tada nepatiriate jokių pasekmių – jos atitenka Dievui. Toks yra ryšys tarp laisvos valios, Dieviškosios valios ir karmos, veiksmo.

Kaip sakiau, dauguma žmonių gyvena iliuzijoje, kad jie yra kūnas ir protas, ir visada mano, kad viską daro kūnas-protas. Jie pamiršo, kad kūnui ir protui energiją teikia Dieviškoji Atma. Dėl šios klaidos jie ir patiria pasekmes. Tą akimirką, kai suvokiate tiesą ir atsirišate nuo kūno-proto, jūs kūną ir protą paaukojate Dievui ir laisva valia nebeegzistuoja, lieka tik Dieviškoji valia.

Kartais šalies prezidentas gali suteikti įgaliojimus vyriausybės vadovui, bet jei jis visus įgaliojimus grąžina prezidentui, tai valdys vienas prezidentas – nebėra premjero valdžios, vadovauja tik prezidentas. Panašiai, jei paaukojate savo protą Dievui, tuomet viešpataus vien tik Dieviškoji valia. Iki tol protas vis kišis.

Vokas nukeliaus tuo adresu, koks bus ant jo užrašytas. Jei ant veiksmo užrašysite savo vardą, tai jis atiteks jums, bet jei ant jo užrašysite „Dievas“, tai jis atiteks Dievui. Tačiau žmonės yra labai gudrūs. Jei jie daro tai, kas atneša gerus rezultatus, tuomet užrašo savo vardą – jie nori turėti iš to veiksmo naudos. Jei daro ką nors blogo, tai po akimirkos jie atsiduria prie klausyklos ir mano, kad peradresavę tai Dievui, jie išsigelbės iš visų savo nuodėmių.

Kūrėjo intelektas yra daug didesnis, nei jūsų. Jūs negalite rinktis tokio kelio ir apgaudinėti Kūrėją. Jūs arba renkatės, kad viskas, ką darote gero ar blogo, yra jūsų, ir mėgaujatės rezultatais, gerais ar blogais – arba viską paaukojate Dievui ir sakote: „Tai Tu viską darai“, visiškai paaukodami savo „patinka“ ir „nepatinka“ bei jausmus „aš“ ir „mano“. Tuomet viską darys vien tik Dievas ir pasekmėmis pasirūpins Jis. Dualus protas yra pusiau aklas; jūs esate nei valtyje, nei už jos. Laisva valia taps Dieviškąja valia tik paaukojus protą. Jūs esate Dievo dalis. Jei tai suvokiate ir pasiduodate, tuomet veiks tik Dieviškoji valia.

Tai didi Visatos drama. Dievas parašė scenarijų ir režisuoja Savo dramą, kurioje aktoriais esate jūs. Jei jūs visiškai paklūstate Režisieriui, drama klostysis taip, kaip nori Jis. Bet jei jūs esate nepaklusnūs aktoriai ir naudojatės savo protais, keičiate dialogus, keičiate scenas ir sužlugdote vaidinimą, tuomet kalti esate tik jūs. Tik visiškai kapituliavęs protas leis pilnai veikti Dieviškajai valiai.

Satja Sai Baba (iš subtiliojo sūkšma plano, žinia perduota per Madhusudaną Naidu)
Cisterninas, Italija,
Print Friendly Version of this page Get a PDF version of this webpage

Raktiniai žodžiai :