Atėjo laikas atsisakyti prisirišimo prie guru

Išklausiusi daugiau kaip pusę paskaitų apie proto suvaldymą (Master the Mind) supratau, kad tai yra ne Babos, o Madhusudano Sai kalbos. Šis supratimas nė kiek nesumenkino turinio vertės, bet galvoje pradėjo suktis mintys,  ką tai galėtų reikšti? Ar Baba daugiau nekalbės per Madhusudaną Sai, gal Baba pasitraukė ir dabar Madhusudanas Sai vadovaus ašramui ir visoms institucijoms? Mintys nedavė ramybės, atsirado abejonių. Suvokiau, kad tos mintys buvo gudrus proto ėjimas, turėjęs sustabdyti mane pusiaukelėje ir neleisti baigti visos programos, kurios tikslas  suvaldyti besiblaškantį protą ir nukreipti jį į Atmą  kartą ir visiems laikams.

Bet tie klausimai vis sugrįždavo ir aš ėmiau melsti Babos, kad suteiktų aiškumo. Pajutau dėkingumą už visas žinutes, kurias buvau gavusi per pastaruosius porą metų  jos padėjo man atrasti Babą savyje ar bent atsirišti nuo Jo  tuo įprastiniu pavidalu, kokį matėme Putapartyje. Jaučiau, kad jei dabar atėjo metas vidiniam pokyčiui, tai Baba per tas žinutes padėjo tam pasirengti – nesilaikyti įsikibus Jo fizinės formos ir žengti į naują pakopą. 

Tą pačią dieną į mano klausimą Baba atsakė štai tokia žinute.

Baba: Atėjo laikas atsisakyti prisirišimo prie Guru, nes tas prisirišimas tampa kliūtimi kelyje į vidinį Guru. Viskas, kas turi išorinę formą, yra netikra  tai yra tiktai Tikrovės atspindžiai. Keblumą ir sudaro tai, kad išoriniai dalykai nors ir atspindi dieviškumą, bet per juos nepatirsite dieviškumo. Užtat pagal atspindį galima rasti jo šaltinį. Tokia ir yra atspindžio paskirtis. Kai bandysite jungtis su Dievo atspindžiu užuot jungęsi su pačiu Dievu, visuomet lauks nusivylimas. Bet jei į atspindžius žiūrėsite kaip į kelio ženklus, vedančius į jų šaltinį, tuomet jie bus svarbūs ir naudingi.

Vienas iš tokių atspindžių yra ir Guru. Kad ir koks jis būtų gražus, kerintis, žavingas, išpildantis visus lūkesčius, vis dėlto ir jis yra tik maža dalelytė atspindimos Tikrovės, kuri esat Jūs Patys. Bet kuris tikras Guru tiktai atspindi Jus Pačius  jūsų dieviškąjį aspektą.

Štai kodėl anksčiau ar vėliau ateina laikas, kada galiausiai turite atsisakyti guru kaip siekio, kaip kelionės tikslo, ir jį naudoti pagal tą paskirtį, dėl ko jis ir atėjo į jūsų gyvenimą: nukreipti jūsų dėmesį ir sąmonės šviesą į Dievą, kuris yra jumyse.

Daugeliui pritrūks drąsos eiti šiuo keliu. Jie prisirišę prie Guru paveikslo ir, greta visų kitų dalykų išoriniame pasaulyje, jį laiko savo laimės, saugumo ir ramybės šaltiniu. Joks išorinis pavidalas ar forma neturi tokios galios. Jiems ji nesuteikta. Visus jūsų poreikius ir giliausius troškimus gali patenkinti tik viena  tai, kas yra jumyse pačiuose. 

Turite nukreipti žvilgsnį savin ir nusisukti nuo visko, kas išoriška – į išorinius dalykus turite žiūrėti tinkamoje šviesoje, t.y. tik kaip į kelio ženklus, rodančius kelią į amžiną tiesos šaltinį, kuris yra jumyse.

Aš pasakiau Madhusudanui Sai, kad jis turi pateikti mokymo kursą šia tema, parodyti kelią, kuriuo reikia eiti. Toks yra antrasis žingsnis  meilė Dievui turi virsti Dievo pažinimu. Daugiau jokių išorinių formų ir pavidalų, į kuriuos žmonės kaip maži vaikai įsikimba ir galvoja, jog to ir gana, kad būtų saugūs. Metas laikytis už to, kas teikia tikrą saugumą, kas yra tikrasis saugumo šaltinis, nes ateina laikai, kada ši tiesa turės būti giliai įsisąmoninta, nepakaks vien intelektualaus žinojimo.

Tu klausi: „Jei paskaitas skaito Madhusudanas, tai kur dabar yra Sai?" Ten, kur Sai visuomet buvo, yra ir bus  tavyje. Aš nuolatos tą kartoju. Tu matei vieną Sai formą  vilkintį oranžiniu drabužiu. Paskui Jį matei subtiliuoju pavidalu  kalbantį per Madhusudaną. Vėliau matei Sai, persmelkiantį Madhusudaną Sai ir tampantį su juo viena. Tai galioja ir tavo atveju, tereikia suvokti, kad vienintelis skirtumas  tai proto balsas, kuris tą tiesą neigia. Tu esi Sai.

Tai, ką tu vadini „Sai", tėra vienas iš vardų, viena iš formų, atspindintys Absoliutų, Amžiną, Nedalų Aukščiausiąjį Aš. Madhusudanas suvokė šią tiesą ir tapo Madhusudanu Sai. Šis titulas pasirinktas tam, kad padėtų žmonėms suprasti įvykusį virsmą ir žinoti, kad ir tame kūne yra Sai, nors visi kūnai, visi vardai yra Mano. Gerai apmąstyk šį teiginį. Jis reiškia, kad ir Tavo kūnas yra Mano, jeigu tik jo nesisavinsi. Protas priešinasi šiai tiesai, nes jos priėmimas reikštų visišką ego, dirbtinio konstrukto, išardymą. Kai nebelieka to konstrukto, suvokiate, kad tai, ką vadinote Sai, yra jūsų Aš. Tai suvokimas, kurio dėka Madhusudanas virto Madhusudanu Sai.

Tai yra taip arti, ranka pasiekiama. Vienos minties atstumu. Viskas, ką reikia pakeisti  tik vieną mintį. „Kas aš esu?" Pakeiskite šį vieną požiūrį ir pasieksite tikslą, kuriam buvo skirti visi jūsų gyvenimai, visos jūsų pastangos, visas Vedų ir šventraščių mokymas. Žinokite teisingą atsakymą į šį klausimą, ir žinosite atsakymus į visus kitus klausimus. Pasiryžkite pažinti šią tiesą, ir visą likusį gyvenimą jausite aukščiausią pilnatvę, ramybę ir palaimą.

Ar atsimenate posakį, kad įsmigusiam spygliui ištraukti naudojamas kitas spyglys? Konkreti forma reikalinga tik tam, kad priartintų jus prie to, kas neturi jokios formos. Atėjo metas savyje surasti tai, kas reiškėsi per Sai formą. Tenai surasite savo tikrąją prigimtį, laukiančią jūsų sugrįžtančių namo.

Su meile,
Tavo pačios Aš,
Sai vardu

2010 liepos 28 d. Kona, Havajai

Ištrauka iš Kristan Hamel knygos „Aš – Mes – Jis“ (4 tomas).
"I to We to He". Messages by Sri Sathya Sai Baba from His Light Body. As given to Christan Hummel.
Išversta ir paskelbta gavus sutikimą.
Print Friendly Version of this page Get a PDF version of this webpage

Raktiniai žodžiai :