Ar mūsų likimas jau nulemtas?

Klausimas: Svami, ar mūsų gyvenimas jau šimtu procentų iš anksto nulemtas likimo, ar kažkiek procentų vis dar priklauso nuo mūsų pačių ir m...

„Tu nebenorėtum...“

M. Goldsteinas Prieš daugelį metų man teko didelė laimė sėdėti prie Svamio dieviškų Lotoso pėdų... aš jaučiausi kaip mažas vaikas. J...
Satsangas su Ravi

Satsangas su Ravi

Ravi Nataradžanas (Ravi Natarajan) – sociologijos dėstytojas Šri Satjos Sai Žmogaus tobulinimo centre ( Sri Sathya Sai Centre of Human Ex...
Išleista knyga „Šri Satja Sai uvača“ (1 tomas)

Išleista knyga „Šri Satja Sai uvača“ (1 tomas)

Iš spaustuvės jau atkeliavo Šri Satjos Sai Babos kalbų, sakytų 2014 metais, knyga lietuvių kalba – „Šri Satja Sai uvača“, pirmasis tomas. ...
Kuo galėčiau padėti savo tėvams?

Kuo galėčiau padėti savo tėvams?

Klausimas : Kuo galėčiau padėti savo tėvams? Jie tiek daug dėl manęs padarė! Svamis : Iš tikrųjų tai ne jie daug padarė. Viską darau Aš -...
Šivos lingamas yra kiekviename iš jūsų

Šivos lingamas yra kiekviename iš jūsų

Anilas Kumaras …Pasakiau Svamiui: „Svami! Ši Šivaratri buvo fantastiška!“ Baba atsakė: „Nebuvo nieko ypatingo. Kodėl tu sakai „fantast...
Lingamas. Kas tai?

Lingamas. Kas tai?

Lingamas yra nei pradžios, nei galo neturinčios Amžinybės simbolis. Tai, į ką susilieja visi vardai ir pavidalai. Tai, iš kur atsiranda v...
Nepaliaukite sau kartoti: „Aš esu Dievas“

Nepaliaukite sau kartoti: „Aš esu Dievas“

Susirinkote čia, šioje salėje, kalbate apie šias dvasines tiesas ir mąstote apie tai, ką kalba Svamis ar ką tik kalbėjo kiti. Tačiau vien...

Esu čia, nes jums Manęs reikia

Viename Dieviškajame satsange El Teatro De Camara, Meksikoje sekėjas padėkojo Svamiui, kad Čihuahua krizės metu palaimino meksikiečius: ...

Kaip mylėti savo brolius ir seseris neprisirišant?

Per satsangą Londone sekėjas paklausė: Svami, kaip mylėti savo brolius ir seseris neprisirišant? Svamis : Meilė kyla iš širdies, o prisir...

Kaip būti laimingam?

Klausimas: Kai pernai buvai atvykęs, Savo kalboje minėjai, jog turime daryti taip, kad aplinkiniai būtų laimingi. Aš pastebėjau, kad daug...
Ravi Nataradžanas. Kaip skaičiuojamas Mokytojo laimingumo koeficientas (HQ)?

Ravi Nataradžanas. Kaip skaičiuojamas Mokytojo laimingumo koeficientas (HQ)?

Šri Satjos Sai Žmogaus tobulinimo centras Mudenahalio akademiniame miestelyje Ravi Nataradžanas (Ravi Natarajan) dirba Šri Satjos Sai Ž...
Jei nenueisi pas raupsuotuosius ir jų neišgydysi, tai kaip jie išsigelbės?

Jei nenueisi pas raupsuotuosius ir jų neišgydysi, tai kaip jie išsigelbės?

Klausimas: Atsiprašau už šį klausimą. Taigretas, regis, visam pasauliui skelbia, jog tai Tu jam nurodei Las Vege pastatyti kazino, ir kai ...

Kurioje jūs valtyje?

Kurioje jūs valtyje? Šitoje ar anoje? Vis dar svarstote. Būkite širdies valtyje, ne galvos valtyje, kurioje, kaip vieną dieną supra...