Ar yra koks nors būdas išvengti pasekmių?

Jei viską, ką galvojate, ką sakote, ką darote, aukosite Dievui,  jūsų nepančios jokia  karma . Ar yra koks nors būdas išvengti pasekm...
Turite klausti, ar Dievui tai patiks

Turite klausti, ar Dievui tai patiks

Šis gyvenimas yra nepaprastai vertingas. Iš visų 84 lakhų (8,4 milijonų) gyvūnų rūšių gimimas žmogumi yra pats rečiausias ir vertingiausia...

Artėjant prie viršūnės šlaitas vis statesnis

Matot, jei neduočiau jums jokio darbo, jūs paprasčiausiai atsipalaiduotumėte ir išslystumėte. Jei nors kiek atleisčiau Savo gniaužtus...
Laimės linkėjimo diena

Laimės linkėjimo diena

Kiekvieno mėnesio antrasis ir ketvirtasis šeštadieniai – „Laimės linkėjimo diena“, kai Svamio nurodymu visame pasaulyje bent vieną v...

Viešpaties Šri Satjos Sai Babos 108 vardai

Kai tik susiduriate su sunkumais, pradėkite kartoti Dievo vardus  –  ir Dievas iškart jums padės. Gyvenime niekas negali išvengti sunkumų...
Dievo vardo kartojimas

Dievo vardo kartojimas

Kartokite Dievo vardą. Jo švelnumas pažadins jumyse glūdintį švelnumą. Kartą pajutę džiaugsmą kartodami Jo vardą, jau nė minutės neg...
Kaip įamžinti šią akimirką?

Kaip įamžinti šią akimirką?

Klausimas: Svami, kartą aš praleidau progą su Tavimi nusifotografuoti, nes Tu pasakei: „Žiūrėk anapus pavidalo; neprisirišk prie Mano pavi...
Aš noriu būti su Savo geriausiais mokiniais

Aš noriu būti su Savo geriausiais mokiniais

Iš milijardų žmonių žemėje vos keliems vadovauti ateina Pats Dievas. Jis nori būti su Savo geriausiais mokiniais, kurie greitai išmoks savo...

Kaip galėčiau būti su Tavimi visą laiką?

Svamis sako: „Aš nesiskiriu nuo Savo žodžių. Jūs negalite turėti Mane, o Mano žodžių – ne. Kad Mane turėtumėte, turite vadovautis Mano žodž...

Kai jūsų viduje „pateka“ Dieviškumas

Dvasingumas nėra labai sudėtingas. Jei žinote apie savo dieviškąją prigimtį, nebelieka nieko, ko reikėtų bijoti, nebelieka nieko, dėl ko re...

Gyventi be norų neįmanoma

Anapekša reiškia žmogų, neturintį norų. Žmogui, kuris savo gyvenime patyrė daug sunkumų, ar įmanoma neturėti jokių norų? Be jokios abejon...

Dabar jūs atėjote pas gydytoją Sai Babą

Klausimas: Aš nuolat girdžiu, kad seva (tarnavimas) yra aukščiausia dvasinė praktika, kuria žmogus gali užsiimti. Iš kitos pusės, sakoma, ...

Aukso amžiaus priklauso tik nuo to, koks esate jūs

Klausimas : Tu minėjai, kad dabar vedi į Aukso amžių ir kad jis truks labai daug metų. Kas atsitiks pasauliui po Aukso amžiaus? Svamis : ...