Pirmiausia kalbėkime apie darbą, o ne apie ašramo prezidentus

Klausimas: Kodėl mes nepradedame statybų dabar? Norėčiau pasiūlyti, kad naujo ašramo ir ligoninės statybų prezidentu būtų p. Jayewardene. ...

Savo bagažą galite laikyti sau ant galvos arba pasidėti po kojomis

Kaimietis išsiruošė į kelionę ir su savo nešuliais atvyko į geležinkelio stotį. Nusipirko bilietą ir įlipo į traukinį. Į traukinį su savo b...

Ramakrišna: „Motina žino, kas man yra geriausia“

Klausimas: Svami, vienas iš sekėjų, kuris dirbo Šri Lankos onkologinėje ligoninėje, dabar pats susirgo žarnyno vėžiu ir neseniai buvo oper...

„Jeigu esate pasirengę, Aš atsiųsiu darbą ir atsiųsiu žmones“

Klausimas:  Svami, mes labai dėkingi, kad pas mus atvykai. Bet kaip mums patirti daugiau dieviškumo? Širdis jaučia Dieviškumą, kai būnam s...

Mano žodžiai – mikstūra

...Manęs paprašė „kalbėti“ jums, tačiau Aš nesakau kalbų. Aš tik kalbuosi su jumis. Aš nesakau kalbų ir neskaitau pranešimų, kaip tai darė...

Filmas „Tyra meilė“

Šaltinis: YouTube kanalas  Sai Love

Žodis „meilė“ vartojamas klaidingai

Žodis „meilė“ (prėma) labai dažnai vartojamas klaidingai. Meile vadinamas bet koks potraukis, net pats paprasčiausias ar laikiniausias pris...
Kas vyksta Bermudų trikampyje?

Kas vyksta Bermudų trikampyje?

Klausimas: Šiame pasaulyje yra daug mįslingų dalykų, ir vienas iš jų – Bermudų trikampis. Svami, kas tenai vyksta? Satja Sai Baba (per ...

Istorija apie nuodus ir vibhutį

Norėčiau papasakoti vieną įvykį, kuris buvo atsitikęs šiam Avatarui. Iki šiol niekam to nepasakojau. Kai šis Prašanti mandiras (šventykla) ...

Į Dievą atsigręžiate tik juodą dieną

Šiais laikais atsidavimas Dievui beveik visuomet yra „valandinis“. Kitaip sakant, kai užklumpa liga, nesėkmė ar nemalonumai, jūs atsigrę...

„Net ir žvirblis gali dalyvauti Mano darbe“

Tai įvyko per Bhagavano daršaną Sai Kulvant auditorijoje. Jis vaikščiojo tarp sekėjų, spinduliuodamas visiems savo meilę. Tačiau kelių stud...

Informacinės technologijos turi tapti transformacinėmis technologijomis

Klausimas: Svami, aš esu informacinių technologijų (IT) specialistas. Kaip galėčiau savo profesinius programuotojo įgūdžius panaudoti bendr...
Deja, tavo draugas Jėzaus tiesos nesuprato

Deja, tavo draugas Jėzaus tiesos nesuprato

Klausimas: Svami, mes gyvename čia, Fidžyje, esame indai. Bet Fidžis krikščioniška šalis. Turiu draugą, kuris yra labai geras žmogus ir dva...

Darbą turite laikyti Dievu

Kai vairuojate automobilį, automobilis jums yra Dievas. Kai prekiaujate turguje, turgus jums yra Dievas. Bharatos (Indijos) kultūroje prieš...