Kai tu žmogui tarnauji, o jis tave skaudina

Didesnius išbandymus Dievas duoda tiems žmonėms, kurie, kaip Jis žino, su didesniais išbandymais pajėgs susidoroti. Su mažais rūpesčiais susidoroti gali kiekvienas, net vaikas. Tačiau kai jūs augate, auga ir egzaminų sudėtingumas. Tad jei norite, kad jus perkeltų į aukštesnį lygį, turite praeiti sunkesnius išbandymus. Tarnauti žmogui, kuris tarnauja jums – labai lengvas išbandymas. Tarnauti žmogui, kuris jums netarnauja – jau sunkesnis išbandymas. Tarnauti žmogui, kuris jus skaudina – dar sunkesnis. Taigi, nenuleiskite rankų – galvokite, kad Dievas tiki jumis, kad tikrai galite daugiau, nei anksčiau. Jis sunkina jums skirtus išbandymus žinodamas, kad jūs pajėgūs su jai susidoroti.

Kai Dievas kartu, nieko nėra neįmanomo. Neįmanoma galėtų būti jums vienam, bet Dievui nieko nėra neįmanoma. Penki Pandavai su saujele karių nebūtų laimėję Kurukšetros mūšio. Tačiau viską pakeitė tai, kad su jais buvo Krišna. Galvokite taip: „Visose situacijose su manimi yra Svamis“, tarkitės su Svamiu, kuris yra jūsų širdyje, ir neskubėkite vykdyti savo besiblaškančio proto valios. Tuomet neabejotinai rasite būdą palenkti žmonių širdis. Kuo sunkesni išbandymai, tuo įdomesnė kelionė. Paskui, kai atsigręšite ir pažvelgsite į savo gyvenimą, jausitės laimingi, kad sugebėjote elgtis teisingai ir transformuoti tiek daug žmonių. 

Kai upė teka, ji teka visiems, nesirinkdama – ir tam, kuris upėje skalbia savo drabužius, ir tam, kuris geria jos vandenį. Ar tai būtų gyvulys, žvėris ar paukštis, ar tai būtų šventasis ar nusidėjėlis – upė neskirsto. Ji teka nesustodama, nes tekėti – jos prigimtis. Jūsų prigimtis – mylėti. Ir jums neturi rūpėti, ar jus pačius kas myli, ar ne. Ar daug yra tokių, kurie atsigėrę iš upės padėkoja jai už vandenį? Labai mažai. Tačiau upei tai nerūpi. Ji žino viena – tiktai tekėdama ji pasieks vandenyną; jeigu sustos – tam, kad išsiaiškintų, atsirinktų ir suskirstytų – ji negalės pasiekti vandenyno. Tekėkite kaip upė – aukodamiesi. 

Kuo labiau žmonės reikalauja, tuo labiau turite juos mylėti – jūsų meilė niekada neišseks, nes neišsenkantis yra jos šaltinis – Dievas. Tikėkite, kad Dievas didesnius išbandymus jums skiria todėl, kad žino, jog jūs galite tapti dar geresni ir su tais išbandymais susidoroti. Gyvenimas yra išbandymas – išlaikykite jį.

Šri Satja Sai Baba (per Madhu)
2015 m. rugsėjo 23 d. Australija.
Šaltinis: Sai Vrinda
Print Friendly Version of this page Get a PDF version of this webpage

Raktiniai žodžiai :