Madhusudanas Sai: „Dievybes regiu, bet žvelgiu dar giliau...“

Madhusudanas Sai: „Dievybes regiu, bet žvelgiu dar giliau...“

Kiekvieną kartą, kai atliekame ugnies apeigas (homas), aš matau nepaprasto grožio Dievybes – jos atsiranda ugnyje ir priima mūsų aukas. Aš m...

Vedanta - vienintelis Sai Babos mokymas

Svamis nuo pat pirmutinės dienos mokė vedantos - vien tik jos, ir nieko daugiau. Mokė įvairiausiais būdais, per įvairiausias istorijas, ties...
Tikrasis avataro garbinimas – sekimas jo pavyzdžiu

Tikrasis avataro garbinimas – sekimas jo pavyzdžiu

Šiais laikais žmonės garbina avatarus, tokius kaip Rama ir Krišna, bet išleidžia iš akių tuos idealus, kuriuos jie atnešė žmonijai. Nepajėgd...
Trys sąmoningumo pakopos

Trys sąmoningumo pakopos

Žmogaus gyvenimu jūs vadinate tą laiką, kurį dvasia praleidžia būdama kūne. Bet gyvenimas yra nenutrūkstantis, jo negalima suskaidyti į dali...

Kas yra dvasingumas

Būti dvasingam - tai nereiškia gyventi atsiskyrėlio ir asketo gyvenimą. Būti dvasingam - reiškia išsilaisvinti nuo visų prisirišimų ir negat...
Kol tai neįvyko, reiškia, neįvyko nieko

Kol tai neįvyko, reiškia, neįvyko nieko

Jūsų visų aukščiausias gyvenimo tikslas yra vienas ir tas pats - išsiugdyti tyrą dievišką meilę, kurioje neegzistuoja "kitas", - v...