Ne visi žmonės ištvers šį švarinimo procesą

1990 metais Satja Sai Baba privačiame pokalbyje Matai Betty* (Naujoji Zelandija) pasakė:  "Ateis laikas, kai viskas ims paš...

Ką iš tiesų reiškia Malonė?

Satsango metu viena moteris atsistojo ir garsiai ištarė:  –  Svami, prašau Tavo Malonės.  – Tą frazę ji pakartojo kelis kartus.  Svamis paty...

Esi savo gyvenimo personažas, ne autorius

Kai pradėjau ilgiau būti tyloje, atsisakyti minčių, neturinčių ryšio su dvasingumu, užplūsdavo stiprios emocijos – kartais skausmingos, bet ...

Nekurkite beprasmio ryšio su Dievu

Nepriklausomai nuo to, ar užsiimate dvasinėmis praktikomis, ar ne, jūsų mintyse visuomet turi būti Vedų tiesa "Aham Brahmasmi" (Aš...

Atėjo laikas atsisakyti prisirišimo prie guru

Išklausiusi daugiau kaip pusę paskaitų apie proto suvaldymą ( Master the Mind ) supratau, kad tai yra ne Babos, o Madhusudano Sai kalbos. Ši...

Meilė turi daugybę išraiškų

Meilė turi daugybę išraiškų. Kartais meilė pasireiškia kaip pamokymas, kartais - kaip patarimas, paguodimas ar net paliepimas. Meilė gali re...

Žodį "aš" vartokite atidžiai

Žodis "aš" įvardija aukščiausią būtį. Juo vadinti save kaip kūną yra neišmanymas. Dėl klaidingo tapatinimosi su kūnu g...

Tvardytis būtina visiems

Vien dėl to, kad jūsų pojūčiai priklauso jums, būtų kvailystė duoti jiems visišką laisvę. Jeigu jotumėte nuosavu žirgu stipriai nelaikydami ...

Aš tau paskolinu savo vardą

Ši Babos žinia, kaip ir dauguma kitų, skirta ne tik man vienai.  Mes visi einame į tą patį tikslą, ir nors kiekvienas keliaujame savaip,  vi...