Esi savo gyvenimo personažas, ne autorius

Kai pradėjau ilgiau būti tyloje, atsisakyti minčių, neturinčių ryšio su dvasingumu, užplūsdavo stiprios emocijos – kartais skausmingos, bet jei jų neignoruodavau ir įsileisdavau, emocijų bangai nuslūgus jaučiausi išlaisvėjusi. Tarsi sluoksnis po sluoksnio dilo ankstesnės proto nuostatos, atverdamos vis daugiau tiesos apie mane pačią, ir ta tiesa buvo nepanaši į tą istoriją, kurią pati sau pasakojau. 

Savoje istorijoje kritiškai žvelgiau į praeitį, gailėjausi, kad nebuvau dvasinga", jaučiau apmaudą, kad maniškė kelionė neprilygsta Mashusudano ar kitų galiausiai nušvitusių asmenų istorijai. Apėmė neviltis, kad dėl savo nevykusios praeities man nepavyks pasiekti to, ką pasiekė jie. Gimiau ir augau aplinkoje, kurios nepavadinsi dvasinga. Mokiausi ne tokioje mokykloje, kokios yra Babos mokyklos. Patį Babą suradau tik būdama 28 metų. Vadinasi, daugybė metų paleisti vėjais, būnant neteisingame" kelyje. Ir apskritai, ar su tokia praeitimi galiu tikėtis atpirkimo ar nušvitimo šiame gyvenime?

Šitokios mintys sukosi galvoje, tada ir atėjo Babos žinutė su kitokiu požiūriu į gyvenimą, savo" istoriją.

Baba: Tavo gyvenimo istoriją rašau Aš. Tai yra Mano paties Dieviškoji istorija, kurios autorius esu Aš pats (užuomina į Madhusudano knygą Dieviškoji istorija", kurioje aprašyta jo dvasinė kelionė). Tau atrodo, kad tu pati rašai savo gyvenimo istoriją, bet iš tikrųjų esi jos personažas, ne autorius. Ar tu pati pasirinkai kitus savo" istorijos personažus: tėvus, mokytojus, giminaičius, draugus? Ar tu pati pasirinkai savo gyvenimo siužetą: gimimo laiką ir vietą, galimybes, gyvenimo kelius ir takelius? Pagalvok apie tai ir pamatysi, kas iš tiesų rašo" tavo gyvenimo istoriją.

Tu turėjai savų idėjų, planų, svajonių – kuo visa tai baigėsi Kada, kur, kaip ir kas sprendžiu Aš, ir sprendimai priklauso nuo to, ką atsinešėte iš ankstesnių gyvenimų: nuo karmos, giluminių polinkių ir potraukių, taip pat sprendimai priklauso nuo aplinkybių, kurios geriausiai gali pasitarnauti sumažinant jūsų karminę naštą.

Tavo gebėjimus, gyvenimo įvykius ir galimybes labiausiai apsprendžia iš ankstesnių gyvenimų likę polinkiai, impulsai. Tai jie lemia vadinamąsias tragedijas, vargus.

Todėl mintis, kad jūs esate savo gyvenimo pilotai, yra visiški niekai – vien proto žaidimas, kada jis apsimeta esąs likimo kalvis. Panašiai kaip vaikas, kuris pramogų parke vairuoja mašinėlę tikėdamas, kad jis ją valdo, nors iš tiesų mašinėlė važiuoja vaiko akiai nematomais bėgiais. Vairas gali sukinėtis, bet mašinėlė judės tik bėgiais, su kuriais ji sukabinta. Taip ir jūsų gyvenimas sukabintas" su jūsų akiai nematoma karma, gunomis, polinkiais, psichologiniais įspaudais, likusiais iš ankstesnių gyvenimų. Būtent jie apsprendžia, kur, kada ir kaip klostysis jūsų gyvenimas.

Tačiau – ir tai yra labai svarbi išimties sąlyga jūsų karminiame kontrakte – jūs galite panaikinti šiuos veiksnius, nulemiančius jūsų gyvenimo kelią. Visi tie neapčiuopiami polinkiai ir impulsai yra prote, ir galima juos ištrinti – kalbant mantras, šventus vardus, protą panardinus į dieviškumą. Išvalius protą jo valdymą gali perimti Dievas. Aš negaliu perimti besisukančio karmos rato, kol savo proto nepatikite Man. Surišančių karminių pasekmių ateityje neliks, jeigu visus savo darbus ir poelgius (karmą) pašvęsite Man.

Gyvenimas, valdomas praeities karmos ir gunų, panašus į gyvenimą autopilotu. Šis autopilotas gali būti išjungtas, savo gyvenimą atidavus į Dievo rankas – tik tada Dievas perima valdymą ir gali pakeisti skrydžio kryptį.

Kai pilotuoja Dievas, jūsų gyvenimas tampa Jo Dieviška istorija". Visos praeities traumos, tariamos nesėkmės, sunkumai – viskas, ką protas laiko blogu" ir neteisingu", Dieviškosios istorijos kontekste įgyja naują prasmę. Šios istorijos tikslas ir paskirtis – kad jūs sąmoningai sugrįžtumėte sugrįžtumėte į savo tikrąjį šaltinį. Žinant šį tikslą, visi gyvenimo nuopuoliai ir pakilimai, visi takai ir klystkeliai atsiveria naujoje šviesoje – kaip dvasios, kuri buvo įkalinta ego gniaužtuose, prisikėlimo istorija.

Jeigu Jėzaus gyvenimas būtų baigęsis nukryžiavimu, o ne prisikėlimu, į jį žiūrėtumėte kitaip. Ir jūsų gyvenimas gali būti perrašytas" ir tapti prisikėlimo istorija, kurioje visi patirti sunkumai ir išbandymai tampa jūsų Dieviškosios istorijos dalimi.

Todėl stenkitės išjungti savo gyvenimo autopilotą ir perduokite valdymą Aukščiausiajam. Panardinkite mintis į Dievą. Visur įžvelkite dieviškumą, visame kame atpažinkite nematomą Sutvėrėją. Tegul lūpose visados būna Dievo vardas, tegul mantrų galia nukerta karmos grandines, išvalo protą nuo žemų impulsų ir siekių. Šitai – jūsų galioje. Tai svertas, kurį valdyti turite galią. Jo dėka galiausiai išlyginsite pasvirusį gyvenimo laivą ir suteiksite jam šventumo.

Proto apsivalymas nuo impulsų ir potraukių, ateinančių nuo seniausių laikų, primena kompiuterio naršyklės istorijos ištrynimą: nebelieka iššokančių reklamų, kurios nukreiptų jūsų dėmesį nuo dvasinių minčių ir veiksmų. Protas tampa švarus, be jokių pagundų. Dieviškos būties liepsnoje sudega visi žemiški siekiai. Būkit šioje būsenoje. Ji išlaisvins jus iš karminės praeities ir gyvenimą pavers tokiu, koks jis ir turi būti – Dieviškąja istorija

2020 liepos 20 d. Kona, Havajai.

Ištrauka iš Kristan Hamel knygos „Aš – Mes – Jis“ (4 tomas).
"I to We to He". Messages by Sri Sathya Sai Baba from His Light Body. As given to Christan Hummel.
Išversta ir paskelbta gavus sutikimą.
Print Friendly Version of this page Get a PDF version of this webpage

Raktiniai žodžiai :