Kurti jums galimybes Man yra nemažas galvos skausmas

Kurti jums galimybes Man yra nemažas galvos skausmas

Kartą Svamis paprašė, kad antrą valandą dienos bhadžanų salėje susirinktų visi ašramo gyventojai. Jo paliepimu buvo uždarytos visos dur...

Ko gero tai yra vienintelis būdas išmokyti kietakaktę žmoniją

Mudenahalis, Indija. 2019 m. sausio 21 d. Klausimas: Ar Svamio pareiškimas, kad Jis dar dešimt metų liks subtiliuoju pavidalu ir tęs da...
Noriai pasitikite visus likimo smūgius,  nesėkmes ir nelaimes

Noriai pasitikite visus likimo smūgius, nesėkmes ir nelaimes

Patarlė sako: kai ant numirėlio žiba brangakmeniai, daugelis su juo giminiuojasi. Bet kai brangenybių nėra, nė vienas neateina apverkti. Ka...
Tasai aklas dainius buvo Sūrdasas

Tasai aklas dainius buvo Sūrdasas

Kartą senovėje ant Krišnos upės kranto gyveno pamaldi šeima. Jai priklausė dideli žemės plotai. Tėvai turėjo vienturtį sūnų - šis puikiai i...

Kas pasakė, kad meditacija turi būti tyli?

Kas pasakė, kad meditacija turi būti tyli? Tas, kuris dainuoja, yra meditacijoje, nes jis pats susilieja su daina ir tampa ja. Grojantysis ...

Dabar, kai savo piniginę atidavei Man

Karunamba Ramamurthy  Karunamba Ramamurthy 1961 m. rugsėjo 29 dieną mudu su Šankara nuvykome į Putapartį. Nežinojau, ko tvertis. ...

Kodėl atpildas už nedorus darbus būna uždelstas?

Klausimas: Kodėl atpildas už nedorus žmonių darbus būna uždelstas? Politikai išnaudoja visuomenę, išsimokslinę išnaudoja neišsilavinusiu...
Tegul viskas košiasi kiaurai

Tegul viskas košiasi kiaurai

- Kuo man užsiimti? - O kodėl tu manai, kad svarbu kažkuo užsiimti? Saugok savo vidinę ramybę, būk nesudrumsčiamas. Tada tau nerūpės ne...