Visų tarpusavio santykių paskirtis viena ir ta pati

Visų tarpusavio santykių paskirtis viena ir ta pati

Klausimas: Visi mes persunkti egoizmu, ir tai ardo mūsų santuokas. Kokį patarimą galėtum duoti tiems, kurie savo santuokiniame gyvenime susiduria su sunkumais?

Svamis: Ne tik sutuoktinis, bet kiekvienas žmogus, su kuriuo turite ryšių, jumis duotas tam tikru tikslu, ir tas tikslas – mokytis vienam iš kito, tobulėti kartu, padėti vienas kitam artėti į Dievą. Bet kokie santykiai – motinos ir vaiko, vyro ir žmonos, mokytojo ir mokinio, brolio ir sesers, draugų, mylimųjų – visi jie turi vieną vienintelį tikslą: mokytis vienam iš kito, stiprinti vienam kitą ir padėti vienas kitam augti link Dievo.

Santuoka savo esme yra upių santaka, pagreitinanti kelionę į Dievą, o ne ramus užutėkis. Tai kaip dvirãtis vežimas, kurio abu ratai – vyras ir žmona. Jei ratai rieda abu, jei tramdomi visi penki pojūčių žirgai, jei valdomas protas, o vadelės atiduotos Dievui, tuomet pora neabejotinai įveiks daug kelio teisinga kryptimi. Abu vežimo ratai turi riedėti kartu ir ta pačia kryptimi. Jei riedės skirtingomis ar net priešingomis kryptimis, vežimas nejudės.

Santykiai su žmonėmis, bendravimas su jais turi jus artinti prie Dievo. Kai jie neartina prie Dievo, jų galima atsisakyti. Bet atsisakyti dėl egoistinių paskatų būtų labai neteisinga. Pirmiausia galvoti apie kitus, o ne apie save – dieviška savybė; pirmiausia galvoti apie save, o ne kitus – žmogiška savybė. Visų tarpusavio santykių paskirtis viena ir ta pati – padėti jums tapti dieviškais. Venkite tokių santykių, kurie tam trukdo.

Kad priartėtų prie Dievo, Prahlada atsižadėjo savo tėvo; kad priartėtų prie Dievo, Bharata atsižadėjo savo motinos; kad priartėtų prie Dievo, Vibhyšana atsižadėjo savo brolio; kad priartėtų prie Dievo, Mira atsižadėjo savo vyro; kad priartėtų prie Dievo, Balis atsižadėjo savo guru. Verta palaikyti tik tokius santykius, kurie padeda artėti prie Dievo, ir neverta palaikyti tokių, kurie kliudo jūsų kelionei į Dievą.

Apmąstykite ir įvertinkite visus ryšius su visais žmonėmis – kad suprastumėte, ar tie santykiai jums padeda tapti dieviškesniais, ar apsunkina kelionę į dieviškumą. Šitaip mąstydami eikite per gyvenimą. Rinkitės atidžiai ir spręskite išmintingai.

Satja Sai Baba (per Madhusudaną Sai)
Satsangas Meksikoje, 2016 birželio 22 d.
Šaltinis: Sai Vrinda
Print Friendly Version of this page Get a PDF version of this webpage

Raktiniai žodžiai :