Atidaryta pirmutinė Sai ligoninė Afrikoje – gydymas visiškai nemokamas

Enugu, Nigerija. 2016 m. liepos 26-oji taps istorine diena – šią dieną, vykdant Bhagavano sveikatos apsaugos misiją, buvo atidaryta nauj...
Nereikia abejoti Dievo malone – ji dovanojama visiems vienodai                               Šri Narasimha Murtis pasakė, kad tik ...

Svamis visuomet ateina, beldžiasi ir laukia, kol atidarys iš vidaus

Nereikia abejoti Dievo malone – ji dovanojama visiems vienodai                               Šri Narasimha Murtis pasakė, kad tik ...

„Ak, tai buvo tik sapnas!“

Atsisveikinti su šiuo pasauliu turės kiekvienas. Ta akimirka neturėtų būti skausminga. Atsisveikinti reikia gražiai, su šypsena, nusilenki...

Ar tebesinešiojate vaikystės žaislus?

Satsange Singapūre, kuris vyko 2016 m. kovo 23 d., vienas sekėjas Svamiui uždavė klausimą apie prisirišimą. Klausimas: Kas yra prisiriš...
Avatarai retai duoda tiesioginius pamokymus

Avatarai retai duoda tiesioginius pamokymus

Kai po 14 tremties metų, praleistų miškuose, Rama sugrįžo į Ajodją, Kaikėja, kuri atgailavo dėl didžiulės skriaudos, kurią ji padarė Ra...

Subtilioji maisto dalis tampa krauju ir audiniais, o pati subtiliausia dalis įgauna proto išraišką

Šiandien pasaulyje sparčios ir radikalios permainos vyksta beveik kiekvienoje gyvenimo srityje – politikoje, ekonomikoje, socialinėje s...

Kaip ištverti gyvenimo tempą ir neprarasti ryšio su Dievu?

Satsange Didžiojoje Britanijoje, 2016 m. balandį, vienas sekėjas paklausė Svamio, kaip suderinti dabartinį gyvenimo būdą ir ryšį su Die...
Kuriose Lietuvos bibliotekose yra Sai leidinių

Kuriose Lietuvos bibliotekose yra Sai leidinių

Kuriose bibliotekose yra Sai leidinių, galite sužinoti elektroniame bibliotekų kataloge. Pirmas žingsnis. Surinkite e-katalogo adresą w...

Kur įsigyti Sai leidinių

Viešosios įstaigos  „Sai Prema“ išleistos knygos „Šri Satja Sai uvača“. 1 tomas Užsakoma el. paštu: saiprema.lt@gmail.com Lei...

Ką iš tikrųjų reiškia klausytis širdies?

Per Svamio vizitą Singapūre, 2016 m. sausio 5 dieną vykusiame satsange, vienas sekėjas Jo paklausė, ką iš tikrųjų reiškia klausytis savo ...
Apie Gajatri mantrą

Apie Gajatri mantrą

Reikėtų aiškiai suprasti Gajatri mantros esmę  ir jausti  joje minimos  spindulingosios Esybės –  Atmasvarūpos – ir savo tapatumą....

Gajatri mantra

Gajatri mantrą gieda Satja Sai Baba. Išsamiau apie Gajatri mantrą galite skaityti čia >> .

Paskutinė saulė

Dalia Čistovaitė, 2003, 150x145, aliejus, drobė Šaltinis:  Dalios Čistovaitės tapybos darbų galerija
 Jūs tarnaujate ne kažkam kitam – jūs tarnaujate patys sau, jūs tarnaujate tam pačiam Dieviškumui, kuris gyvena visuose Satsangas Sing...

Tarnystė yra kiekvienas poelgis, kiekviena mintis, kiekvienas žodis

 Jūs tarnaujate ne kažkam kitam – jūs tarnaujate patys sau, jūs tarnaujate tam pačiam Dieviškumui, kuris gyvena visuose Satsangas Sing...
„Kas tau atrodė kaip septynios ugnys, iš tikrųjų buvo septyni rišiai“

„Kas tau atrodė kaip septynios ugnys, iš tikrųjų buvo septyni rišiai“

Buvo Vaikuntos Ekadašis, ypatingo šventumo diena. Šventieji raštai ją apibūdina kaip ypatingą dieną, kurią Viešpats Šri Maha Višnus sekėj...

Jeigu garsiai giedosite Ramos, Krišnos, Govindos, Narajanos vardus

Kai susirenkate po medžiu ir sukeliate triukšmą, visi tame medyje tupėję paukščiai skrenda šalin. Žmogaus gyvenimas yra tarsi medis, kur...
Rama nenorėjo, kad tiltas atsirastų pats

Rama nenorėjo, kad tiltas atsirastų pats

Satsangas Batikaloa, Šri Lankoje, 2016 liepos 11 d. Svamis savo kalboje pasakė, kad pagrindinė priežastis, kodėl pasaulis prarado tai...
Istorija apie karalių Vipaščitą

Istorija apie karalių Vipaščitą

Narasimha Martis papasakojo istoriją apie karalių Vipaščitą, kuris buvo ne tik didis karalius, ne tik visais pavaldiniais rūpinosi kaip s...
Karmos dėsnis kaip nepriekaištinga pašto tarnyba

Karmos dėsnis kaip nepriekaištinga pašto tarnyba

Šiame pasaulyje egzistuoja vienas dėsnis, kurio negalima pakeisti ar apeiti – tai karmos dėsnis. Jo veikimą matome visur. Nėra vietos, k...
Tiktai Atma

Tiktai Atma

Saulės garinamas vanduo susitelkia į debesį ir užstoja pačią saulę. Taip ir mintys, kylančios iš proto, užstoja Atmą. Kai protas dingsta...
Ko Aš labiausiai trokštu

Ko Aš labiausiai trokštu

Tai įvyko 1976 metais. Svamis buvo Brindavane (ašrame šalia Vaitfildo). Po visą ašramo teritoriją vaikščiojo inžinieriai, rankose laikydami ...
Dvasingumas – tai asmeninė kelionė

Dvasingumas – tai asmeninė kelionė

Buvau visai jaunas, kai Sai Baba mane pasikvietė – prieš 42 metus. Kai pirmą kartą Jį sutikau, Brindavane, Vaitfilde, buvo tiktai šimtas ...

Žmogui skirta ieškoti Dievo, o ne maisto

Apibūdindamas, kas yra geras žmogus, telugų poetas ir filosofas Vemana atsakė, kad blogais žmonėmis galima laikyti tuos, kenčia dėl alkio...
Bangaru

Bangaru

Aš dažnai į jus kreipiuosi žodžiu „Bangaru“. Kokia šio kreipinio prasmė? Auksas (telugų kalba – bangaru ) yra metalas, kuris atsparus k...

Tik visa tiesa jus išlaisvins

Brangieji, toji tiesa, kad Avataras ateina į kūną ir tampa pasiekiamas Savo sekėjams, yra tik pusė tiesos. Kita tiesos pusė, kurios jūs ...
Kas yra tikrasis atsidavimas Dievui?

Kas yra tikrasis atsidavimas Dievui?

Dieviškosios kalbos santrumpa. 2016 m. liepos 2 d. Bhakti yra meilė Dievui neturint jokių lūkesčių. Mainai būdingi bhukti , ne bhakti ....
Kol paskutinis žmogus žemėje negrįš į Dharmos kelią, tol Svamio misija nebus baigta

Kol paskutinis žmogus žemėje negrįš į Dharmos kelią, tol Svamio misija nebus baigta

Viena dieviškojo vizito diena. 2016 m. liepos 10 d. Kolombo, Šri Lanka. Po pusryčių, kuriuose buvo patiektas Pietų Indijos ir Šri L...
Tegul jūsų rankos būna Mano rankos

Tegul jūsų rankos būna Mano rankos

Mano darbas dar nebaigtas! Būkite nesavanaudiški ir tyri, kad galėčiau jus visus panaudoti kaip Savo instrumentus. Aš neturiu kūno, bet...