Leisk Man būti tavo maldų autoriumi

Leisk Man būti tavo maldų autoriumi

Savo kasdieninėje maldoje  Manęs prašai bereikalingų dalykų. Vardini žmones, kuriuos  turėčiau saugoti ir globoti.  Juos ir taip saugau,  ne...

„Kad tau atverčiau akis...“

Jei ir lemta kam numirti, tai tavo norams ir nenorams. Tam ir atėjau kaip paprastas mirtingasis –  kad tau atverčiau akis ir tu suprastum – ...

Atsisakyk tarpininkų

Jei tvirtai Manim tiki, jei nuoširdžiai Manęs trokšti, jei esi tyros, švelnios širdies, Aš ir tu bendrausime betarpiškai. Jokia knyga tau ne...

Neįsitraukite į dramą, vykstančią prieš jūsų akis

Jūs esate šviesos žiburiai, kuriuos Aš „išdėliojau“ ten, kur šiais laikais Man jų labiausiai reikia. Jei galvojate, kad jūs ne ten, kur daba...

Negali turėti dviejų valdovų

Tu prašai: „Baba, naudok mane kaip savo instrumentą“, bet kai imu naudoti kitaip, nei tu norėtumei ar tau patiktų, tuomet galvoji, kad Aš ta...
Reikės jus šiek tiek papurtyti,  kad apsišlifuotų kampai, užtat po to spindėsite kaip deimantai, kuriais jūs ir esate.                      ...

Jūs jau esate deimantai, gal tik truputį apdulkėję

Reikės jus šiek tiek papurtyti,  kad apsišlifuotų kampai, užtat po to spindėsite kaip deimantai, kuriais jūs ir esate.                      ...

Ištrūksime iš savo narvų – auksinių, sidabrinių, deimantinių...

Šri Madhusudanas Naidu Mes visi bent kartą esame ištarę: „Svami, Aš esu tavo. Aš priklausau tau.“ Štai tada Jis ir perima viską į savo ranka...
Jūs esate Mano šviesos karžygiai

Jūs esate Mano šviesos karžygiai

Būk atidi – atpažink, kurios tavo mintys dar labiau sustiprina tvyrančią baimę. Šiandien visa žmonija susidūrusi su šia kova – kova su baim...

Jei esi dvasingas, tau neišeis būt rimtam

Dvasingumas nepaverčia žmogaus rimtuoliu. Ir jei žmogus rimtas, tai nereiškia, kad jis dvasingas. Dvasingi žmonės niekados nebūna rimti. Tie...

Dr. C. Šrynivaso kalba Lietuvoje, Mažajame satsange

Sero B. N. Murčio kalba Lietuvoje, Mažajame satsange

Žodis „Dievas“ per ankštas nusakyti, kas jūs esate iš tikrųjų

Žodis „Dievas“ per ankštas nusakyti, kas jūs esate iš tikrųjų

Save reikėtų įvardinti „būtimi“. Žodis „dievas“ per siauras, nes skirtingiems žmonėms jis reiškia skirtingus dalykus. Jūs esate pati būtis –...
Ir jeigu man nepavyks pasiekti, kad taptumėte nepriklausomi nuo manęs, vadinasi, man nepasisekė įvykdyti savo misijos.   Sadguru Šri Madhusu...

Būkite nepriklausomi nuo manęs

Ir jeigu man nepavyks pasiekti, kad taptumėte nepriklausomi nuo manęs, vadinasi, man nepasisekė įvykdyti savo misijos.   Sadguru Šri Madhusu...

Bhagavano Šri Satjos Sai Babos kalba Vilniuje, Mažajame satsange

Pasekmes turi visos būsenos

Pasekmes turi visos būsenos

Aukščiausias tiesas pažįsti per paprastus dalykus, per savo kasdienybę, kurdamasis savo     mintis,    savo siekius,    savo įkvėpimus,    s...
Atlaidumas – tai suvokimas, kad nėra kam atleisti

Atlaidumas – tai suvokimas, kad nėra kam atleisti

Kad kažkam atleistum, visų pirma turi galvoti, jog įvyko neteisybė – nutiko kažkas tokio, už ką reikėtų atleisti. Toks požiūris kyla iš prot...

Pyktis yra reakcija į neišsipildžiusius norus

Kaip suvaldyti pyktį? Pyktis yra reakcija į neišsipildžiusius norus. Jeigu visus savo norus atiduotumėte Dievo valiai, jūsų neapimtų pyktis...
Madhusudanas Sai: „Dievybes regiu, bet žvelgiu dar giliau...“

Madhusudanas Sai: „Dievybes regiu, bet žvelgiu dar giliau...“

Kiekvieną kartą, kai atliekame ugnies apeigas (homas), aš matau nepaprasto grožio Dievybes – jos atsiranda ugnyje ir priima mūsų aukas. Aš m...

Vedanta - vienintelis Sai Babos mokymas

Svamis nuo pat pirmutinės dienos mokė vedantos - vien tik jos, ir nieko daugiau. Mokė įvairiausiais būdais, per įvairiausias istorijas, ties...
Tikrasis avataro garbinimas – sekimas jo pavyzdžiu

Tikrasis avataro garbinimas – sekimas jo pavyzdžiu

Šiais laikais žmonės garbina avatarus, tokius kaip Rama ir Krišna, bet išleidžia iš akių tuos idealus, kuriuos jie atnešė žmonijai. Nepajėgd...
Trys sąmoningumo pakopos

Trys sąmoningumo pakopos

Žmogaus gyvenimu jūs vadinate tą laiką, kurį dvasia praleidžia būdama kūne. Bet gyvenimas yra nenutrūkstantis, jo negalima suskaidyti į dali...

Kas yra dvasingumas

Būti dvasingam - tai nereiškia gyventi atsiskyrėlio ir asketo gyvenimą. Būti dvasingam - reiškia išsilaisvinti nuo visų prisirišimų ir negat...
Kol tai neįvyko, reiškia, neįvyko nieko

Kol tai neįvyko, reiškia, neįvyko nieko

Jūsų visų aukščiausias gyvenimo tikslas yra vienas ir tas pats - išsiugdyti tyrą dievišką meilę, kurioje neegzistuoja "kitas", - v...

Sapnas sapne

Šri Madhusudanas Naidu  Tai buvo prieš kelerius metus, kai dar gyvenau Raipure. Netikėtai pasijutau labai blogai, temperatūra buvo tokia auk...
Turite žinoti, kur, kada ir kaip juoktis

Turite žinoti, kur, kada ir kaip juoktis

Pamatę kažką juokingo dažnai pratrūkstate juoku. Tačiau galite pakliūti į rimtą bėdą, jeigu juoksitės tada, kai tai nedera. Toks nederamas j...
Noras - tai mintis, siekianti išsipildymo. Dievą gali pasiekti tik tas žmogus, kuris neturi norų. Joks kitas - nei didžiausias Vedantos...

Ką reiškia neturėti norų

Noras - tai mintis, siekianti išsipildymo. Dievą gali pasiekti tik tas žmogus, kuris neturi norų. Joks kitas - nei didžiausias Vedantos...
Meditacijos objektu patartina rinktis šviesą

Meditacijos objektu patartina rinktis šviesą

Meditacijos objektu patartina pasirinkti šviesą, o ne konkretų Dieviškumo  pavidalą, pavyzdžiui Ramos, Krišno ar Išvaros vaizdinį, nes šie ...

Jeigu jus kritikuoja

Šiuolaikiniai jaunuoliai praradę pasitikėjimą savimi, jie jautrūs bet kokiai kritikai. Reikėtų žiūrėti, ar ta kritika pagrįsta, ar ne. Jei...

Iš kur kyla liūdesys

Niekas nelieja ašarų supratęs, kad ledas šaltas, arba išgirdęs, kad ugnis karšta. Tai natūralu, kad ledas šaltas, o ugnis karšta. Lygiai tai...
Iš kur tas polinkis valgyti mėsą, rūkyti, gerti?

Iš kur tas polinkis valgyti mėsą, rūkyti, gerti?

Klausimas : Svami, iš kur tas mano polinkis kartais valgyti mėsą, rūkyti ar gerti alkoholį? Svamis : Vakar vienas pranešėjas pasakė, kad ...
Tereikia nebūti...

Tereikia nebūti...

Sai badžianos

Sai badžianos

Youtube kanale Sri Sathya Sai Bhajans  yra daugiau kaip 500 Sai badžianų (giesmių). Dauguma jų - su vaizdo įrašais iš Satjos Sai Babos gyven...

Nešvaistyk laiko diskutuodamas apie Mano mokymą...

Nešvaistyk laiko diskutuodamas apie Mano mokymą, Laiką skirk Mano mokymo apmąstymui, supratimui ir praktikavimui. Diskusijos tik daugina ...

Ir iliuzija tavęs nepalies...

Kai žiūri į upės tėkmę, ji sukuria judėjimo iliuziją - atrodo, kad tu pats judi ten pat, kur teka vanduo. Užsimerki. Atsimerkęs pamatai...
Kad vaikas pradėtų pažinimo procesą, pirmiausia jį reikia išmokyti kalbos. Kalbos, per kurią jis galėtų suprasti, Kalbos, per kurią jis ...

Pirmiausia reikia išmokti kalbą...

Kad vaikas pradėtų pažinimo procesą, pirmiausia jį reikia išmokyti kalbos. Kalbos, per kurią jis galėtų suprasti, Kalbos, per kurią jis ...

Kad suteikčiau tau stiprybės daryti gera priešams...

Būk bebaimis! Baimė kyla tada, kai stokoji pasitikėjimo Manimi. Aš atėjau tam, kad suteikčiau tau stiprybės daryti gera savo didžiaus...

Noriu, kad būtum drąsus...

Kai rūpesčiai artinasi prie tavo namų, Iš vakaro apsilankau Aš Pats -  Kad paruoščiau tave ir sustiprinčiau, Kad patikinčiau, jog v...
Atėjau tam, kad sukelčiau karą tavyje...

Atėjau tam, kad sukelčiau karą tavyje...

Nubrauk liūdesio ir savigailos ašaras - jos tik išduoda, kad nelabai Manimi pasitiki. Aš atėjau tam, kad nušluostyčiau tavo ašaras. Ka...
Ką dar turite padaryti kelyje į Savęs pažinimą  (II)

Ką dar turite padaryti kelyje į Savęs pažinimą (II)

Daugiau Bhagavano Šri Satjos Sai Babos pamokymų tiems, kurie eina Savęs pažinimo ir išsilaisvinimo keliu  kartu su Juo . << I d...
Ką dar turite padaryti kelyje į Savęs pažinimą  (I)

Ką dar turite padaryti kelyje į Savęs pažinimą (I)

Daugiau Bhagavano Šri Satjos Sai Babos pamokymų tiems, kurie eina Savęs pažinimo ir išsilaisvinimo keliu  kartu su Juo .  II dalis >&...