Negali turėti dviejų valdovųTu prašai: „Baba, naudok mane kaip savo instrumentą“, bet kai imu naudoti kitaip, nei tu norėtumei ar tau patiktų, tuomet galvoji, kad Aš tavęs nenaudoju.

Kad būtum Mano instrumentu, reikia neturėti išankstinio nusistatymo, kur ir kaip būsi panaudota. Tik Aš vienas žinau, kokią melodiją, kokia tonacija ir ritmu tavimi „groti“ geriausia. Mesk šalin vertinimus, kad vieni dalykai yra geri, o kiti blogi. Tada, kai visiškai atsiduosi Mano valiai, Aš nuspręsiu, kas geriausia ne tik tau vienai, bet visiems. Tik Aš galiu pamatyti, kaip vieną ar kitą žmogų panaudoti taip, kad rezultatas būtų geriausias ir jam, ir kitiems.

Todėl neleisk protui kištis į šį procesą. Būk stebėtoju, žiūrovu. Neįsivelk į Gyvenimo žaidimą. Žaisk su malonumu, ir būk pasirengtęs pasitraukti iš žaidimo aikštelės vos tik išgirsi švilpuką. 

Aš tavęs neapleidau. Aš tave mokau. Tu negali turėti dviejų valdovų. Gali paklusti protui arba gali paklusti Man  bet negali paklusti abiems.

 Satja Sai

Ištrauka iš Kristan Hamel knygos Aš–Mes–Jis. 1 tomas. 
Išversta ir paskelbta gavus sutikimą.
Šaltinis: Message "I to We to He". Messages by Sri Sathya Sai Baba from His Light Body.
Volume 1. As given to Christan Hummel

Print Friendly Version of this page Get a PDF version of this webpage

Raktiniai žodžiai :