Neįsitraukite į dramą, vykstančią prieš jūsų akis

Jūs esate šviesos žiburiai, kuriuos Aš „išdėliojau“ ten, kur šiais laikais Man jų labiausiai reikia. Jei galvojate, kad jūs ne ten, kur dabar turėtumėte būti, žinokite, kad ta mintis kyla iš proto ir yra klaidinga. Daugelis iš jūsų planavote šiuo metu būti kitur, užsiimti kita veikla, tačiau viskas įvyksta pagal Mano valią, visi įvykiai paklūsta dieviškai tvarkai.

Būsimi įvykiai pasaulyje jus gali gąsdinti, kelti nerimą, bet jie ir yra viena iš priežasčių, kodėl jums patariau šiuo metu tvirtai suimti protą ir mintis į savo rankas. Protas yra kaip kardas, kurio ašmenys aštrūs iš abiejų pusių. Jis kerta abiem kryptim. Jeigu sumaniai juo naudositės, protas jums padės prasibrauti pro majos (iliuzijos) miglą. Bet paliktas be priežiūros protas gali jus dar giliau įstumti į iliuzijos tyrus. Todėl protą turite „paimti į savo rankas“ ir mokėti su juo elgtis, bent iš dalies suvaldyti, antraip ateitis jums taps vis sunkiau pakeliama. Sunku bus visiems, kurie gyvenime vadovaujasi vien tik protavimu. Jau dabar tą vidinę įtampą galite pamatyti, nors dar ne pabaiga. Įvykiams rutuliojantis, bus sunkiau ir sunkiau visiems, kurie nėra tvirtai „įsišakniję" savo dieviškumo suvokime.

Neįsitraukite į dramą, vykstančią prieš jūsų akis. Atlikite jums paskirtus vaidmenis, kokie jie bebūtų, o visa kita palikite Man. Aš Važnyčiotojas! Per kautynių lauką jus pervešiu saugiai! Bet kad galėčiau tai padaryti, turite Man atiduoti vadeles. Tie, kurie šį ruožą bandys įveikti kliaudamiesi savo protavimu, niekaip negalės pasiekti kelionės tikslo.

Bijoti nereikia, nes apginti ir apsaugoti savo sekėjus – tai „ekspres“ užduotis, dėl kurios esu atėjęs. Bet Mano sekėjais galima vadinti tik tuos, kurie visiškai atsiduoda Mano valiai. 

Jei save vadinate „sekėju“ vien dėl to, kad lankėtės ašrame, perskaitėte kelias knygas, sugiedojote kelias badžianas, apsilankėte susibūrimuose ar net turėjote Mano interviu, tai žinokite, kad visa ši veikla sekėju jus paverčia ne daugiau, nei stovėdami garaže taptumėte automobiliu. 

Mano sekėjai yra tie, kurie Man visiškai pasišventę, viską atidavę į Mano rankas, įskaitant ir savo gyvybę. Tik tokius žmones galima vadinti Mano sekėjais. Stenkitės priklausyti šiai kategorijai. Visa kita tėra dėmesio nukreipimas nuo tikrojo gyvenimo tikslo ir paskirties.

Įvykiai pasaulyje daugelį parklupdys ant kelių. Tai jau nulemta. Jei ne per virusą kaip „reagentą“, tai per kitas priemones, kurios pasirodys pasaulio „scenoje“ – jos truks tol, kol atliks savo paskirtį, t.y. kol žmonija galiausiai atsigręš į Dievą.

Tokia yra žmonijos lemtis – pažinti dieviškumą kaip tikrąją savo tapatybę. Tačiau pirmiausia reikia atsižadėti netikrų stabų. Garbinamus pinigų, valdžios, geidulių, godumo, neapykantos stabus reikia sudeginti aukure, kol galiausiai dieviškumo ugnis visiškai sunaikins ego. Tik tuomet ateis dievo malonė, tik tuomet į senas ir mirštančias struktūras bus įkvėpta nauja gyvybė. Daugelis tų struktūrų turi išnykti, nes naujose Aukso amžiaus vibracijose jos nebepajėgios išgyventi. Institucijos, kurios atitiks naująją Žemės paradigmą, bus „kapitaliai suremontuotos“, kad dar geriau derėtų su Aukso amžiaus vertybėmis.

Būkite stebėtojai. Žiūrėkite ir nesikiškite. Nepasiduokite pereinamojo laikotarpio turbulencijai. Jums tai pavyks, jei tvirtai laikysitės už Manęs, o tai reiškia, jeigu neleisite protui daryti ką jis nori. Visas tam reikalingas priemones jūs turite. Ar jomis naudositės, priklauso nuo jūsų. Tos priemonės – tarsi gelbėjimosi plaustas, už kurio turite stipriai laikytis pašėlusiai leisdamiesi per upės slenksčius, kol išplauksite į ramius vandenis. Tie ramūs vandenys yra visuomet – jie yra jumyse. Kad pajustumėte tą „ramybę, pranokstančią bet kokį supratimą“ (Fil.4-7), jums nereikia laukti, kol aplinkui viskas nurims. Būkite tyluma, kokia tvyro uragano „akyje“. Tegul į šią tylumą ateina ir kiti, jūsų pavyzdžio paakinti, jūsų būsenos patraukti. Jūs gimėte šiems laikams. Ir jie atėjo. 

Aš visuomet esu su jumis, jumyse. Aš esu jūs.

Su meile,
Baba

Užrašyta 2020 m. gegužės 27 d.
Kona (Havajai)

Ištrauka iš Kristan Hamel knygos „Aš – Mes – Jis“. 3 tomas.
Išversta ir paskelbta gavus sutikimą.
Message "I to We to He". Messages by Sri Sathya Sai Baba from His Light Body. Volume 3. As given to Christan Hummel
Print Friendly Version of this page Get a PDF version of this webpage

Raktiniai žodžiai :