Jūs esate Mano šviesos karžygiai

Jūs esate Mano šviesos karžygiai

Būk atidi – atpažink, kurios tavo mintys dar labiau sustiprina tvyrančią baimę. Šiandien visa žmonija susidūrusi su šia kova – kova su baime. Jei išmoksi įveikti baimę, ir kitiems padėsi ištrūkti iš jos gniaužtų. Šiems laikams labai aktualus posakis, kad „nėra ko bijoti, išskyrus pačią baimę“. Žmonijai įklimpus į baimės liūną, kaip mat užsitrenks durys į šviesą, kuri rodytų kelią iš tamsos į išmintį, iš iliuzijos į tikrovę, iš mirties į nemirtingumą. 

Todėl didžiausias šių laikų iššūkis – atsilaikyti „protingai“ pagundai pasiduoti baimei. Pati pastebėjai, kad kelias dienas nežiūrėdama naujienų laidų tu sustiprėjai. Daugelis minčių, kurios per tokias laidas patenka į tavo protą, yra propagandos ir baimės mašinos produkcija. Vadinti jas „naujienomis“ būtų per švelnu. Jeigu nori žinoti, kas vyksta pasaulyje, peržvelk laikraščių antraštes. Tiesa, jos irgi paliks tam tikrus įspaudus mintyse, tačiau jų poveikis bus daug silpnesnis, nei naujienų portalų, kurie per savo signalus ir kodus „apšvitina“ dešimt kartų stipriau. 

Mano paskaitos –  apie Gytą, proto valdymą („Master the Mind“), Upanišadas –  skirtos parengti „kariuomenę“, turinčią galią ir „ginkluotę“ atremti dabar vykstantį žmogaus sąmonės antpuolį. Todėl praktikuodami šiose paskaitose pateikiamą mokymą jūs ne tik patys dvasiškai augsite, bet ir pasitarnausite visai žmonijai, tapdami šiandien gyvybiškai būtina kelrode šviesa. Štai kodėl šiandien „parengties“ kartelė pažeminta – nes Man jau dabar reikalingi „šauktiniai“, ir Aš padarysiu viską, kad jų žygius šiuo sunkmečiu vainikuotų sėkmė.
 
Kiekviena mintis, atkirsta nuo baimės dagyno, išvaduoja ir išnarplioja jus iš masinės sąmonės ir sugrąžina į Mano vibracijas, misiją ir valią. Štai taip paprasta. Atsijungti nuo baimės ir susijungti su Manimi. Tavo asmeninės pastangos taps indėliu į visuotinius pokyčius. Neklausyk savo „protingojo“ balso, kuris įtikinėja, jog tavo vienos indėlis per menkas kažką pakeisti. Kiekvieno žmogaus pastangos prisideda prie visuotinių pokyčių! Vienas žmogus su negatyviomis, žemomis, niekingomis mintimis gali padaryti įtaką šimtams kitų, o gal ir daugiau. Užtat vienas žmogus su šviesiomis mintimis ir švaria širdimi per savo vibracijas gali padaryti įtaką dešimt kartų didesniam kiekiui žmonių, ir tai vyks tyloje, net be žodžių. 

Ego valioje esančiam žmogui reikia megafono skelbti savo tiesas, o tasai, kuris dievo valioje, įtaką kitiems padaro netardamas nė žodžio, tyloje. 

Štai kokiam darbui jus rengiu, štai kam skirtos Mano paskaitos. Jūs stebitės: „Kaip gerai, kad tos paskaitos atsirado karantino laikotarpiu, nes kaip tik dabar atsirado laisvo laiko“. Nejau manote, kad tokie dalykai kaip viso pasaulio „sustabdymas“ gali nutikti be Mano Valios? Tai – irgi Mano Valia. Žmonija per ilgai ėjo neteisingu keliu ir priėjo tokį tašką, kada jau nebeužtenka pasiūlymų, kaip ištaisyti padarytas klaidas. Kadangi nebuvo įsiklausyta į patarimus, kaip pakoreguoti kryptį, įsikišimas buvo būtinas.

Milijonams žmonių šis laikmetis suteikė geras galimybes apmąstyti savo gyvenimą, tobulėti, keistis. Tiesa, ir ateity bus daug pasikeitimų. Bet argi norėtumėte ir toliau išsaugoti tokią pačią situaciją, žinodami, kad ji iš vidaus supuvusi ir nebepataisoma? Jeigu kitos, švelnesnės, priemonės būtų buvusios veiksmingos, jos ir būtų buvusios panaudotos, tačiau vėžį iš visuomenės kūno reikia pašalintas anksčiau, nei vėžys jį sunaikins. Egoizmo vėžys išplito į visas gyvenimo sritis. Jo priešnuodis yra meilė. Per skausmą širdis vėl atgis ir taps gailestinga, mylinti – štai tada ir prasidės tikrosios permainos. Kai liga šitokioje stadijoje ir taip stipriai išplitusi, nėra greito būdo išgydyti.  

Tie, kurie gyvenate pagal meilės įstatymą, tapsite kelrode šviesa, paguodos, pagalbos ir stiprybės šaltiniu kitiems žmonėms. Jums nereikia ieškoti tų žmonių – jie yra jūsų artimiausioje aplinkoje, bendruomenėje. Kaip ir sakiau, jiems pasitarnausite ir neištardami nė žodžio, pakaks vien jūsų buvimo.

Pasitikėkite Manimi, pasitikėkite procesu ir žinokite, kad visi įvykiai tarnauja aukščiausiam galutiniam gėriui. Būkite tikri, kad jus saugo ir gina meilė, kurią jūs patys saugote ir ginate. Būtina sugrąžinti Meilės įstatymą, antraip žmonija susinaikins ir pati, ir sunaikins visą gyvybę Žemėje. GANA! Metas sustabdyti – čia ir dabar. Daugiau nebebus toleruojami jokie veiksmai, nukreipti prieš meilę. Šivos ranka pagal nuopelnus atseikės kiekvienam, kuris ant savo egoizmo altoriaus atėmė meilei gyvybę.  

Jūs esate Manoji kariuomenė, Mano šviesos karžygiai, kuriuos atsivedžiau į šį laikmetį – kad būtumėte palyda į Aukso amžių. Aukso amžius neišaušta statant ligonines, mokyklas ar ašramus – jis išaušta tada, kai žmogaus širdis pasišvenčia meilei. Ir toliau eikite šiuo keliu. Tvirtai tikėkite, kad ties kiekvienu kelio vingiu būsiu Aš Pats ir jus palaikysiu. Žygiuokite į šviesą – pergalingai, drąsiai ir tvirtai žinodami, kad kiekviename žingsnyje esate Dievo globoje. 

Su meile,
Baba

Užrašė Kristan Hamel.
2020 birželio 27 d. Kona, Havajai.
Išversta ir paskelbta gavus sutikimą. 

Šaltinis: Message "I to We to He". Messages by Sri Sathya Sai Baba from His Light Body. 
Volume 3. As given to Christan Hummel
Print Friendly Version of this page Get a PDF version of this webpage

Raktiniai žodžiai :