„Kad tau atverčiau akis...“

Jei ir lemta kam numirti,
tai tavo norams ir nenorams.
Tam ir atėjau kaip paprastas mirtingasis – 
kad tau atverčiau akis
ir tu suprastum – esi nemirtinga.
*
Nebijok mirties.
Jei nori bijoti – 
bijok to, kaip gyveni!
*
Savo galvą Man padėk prie kojų
ir palik čia kunkuliuojančias mintis,
o kai stosies eiti, meilę ir ramybę  
iš Manęs kaip dovaną paimk. 
*
Yra du būdai mylėti.
Vienas – dalinti meilę ir gauti meilę.
Kitas – dalinti meilę, dalinti, dalinti 
be galo, be krašto...
Šitoji meilė dieviška.
Šitoji meilė esu Aš!
Todėl rinkis dalinti meilę 
ir gauti Mane.
*
Sutraiškykit save!
Sutraiškykit save gyvenimų krumpliaratyje.
Sutraiškykite protus.
Sutraiškykite jutimus.
Sutraiškykite norus.
Tegul skauda.
Kuo labiau skauda, tuo arčiau palaima.
Ateis diena, kai nebus ką traiškyti.
Skausmo nebeliks. Nebeliks ir tavęs. 
Bus tik dievas ir palaima.  

Sima M. Devan. Knyga „Sai daršanas“
(Seema M. Dewan "Sai Darshan")
Print Friendly Version of this page Get a PDF version of this webpage

Raktiniai žodžiai :