Leisk Man būti tavo maldų autoriumi

Leisk Man būti tavo maldų autoriumi

Savo kasdieninėje maldoje  Manęs prašai bereikalingų dalykų. Vardini žmones, kuriuos  turėčiau saugoti ir globoti.  Juos ir taip saugau,  ne...

„Kad tau atverčiau akis...“

Jei ir lemta kam numirti, tai tavo norams ir nenorams. Tam ir atėjau kaip paprastas mirtingasis –  kad tau atverčiau akis ir tu suprastum – ...

Atsisakyk tarpininkų

Jei tvirtai Manim tiki, jei nuoširdžiai Manęs trokšti, jei esi tyros, švelnios širdies, Aš ir tu bendrausime betarpiškai. Jokia knyga tau ne...

Neįsitraukite į dramą, vykstančią prieš jūsų akis

Jūs esate šviesos žiburiai, kuriuos Aš „išdėliojau“ ten, kur šiais laikais Man jų labiausiai reikia. Jei galvojate, kad jūs ne ten, kur daba...

Negali turėti dviejų valdovų

Tu prašai: „Baba, naudok mane kaip savo instrumentą“, bet kai imu naudoti kitaip, nei tu norėtumei ar tau patiktų, tuomet galvoji, kad Aš ta...
Reikės jus šiek tiek papurtyti,  kad apsišlifuotų kampai, užtat po to spindėsite kaip deimantai, kuriais jūs ir esate.                      ...

Jūs jau esate deimantai, gal tik truputį apdulkėję

Reikės jus šiek tiek papurtyti,  kad apsišlifuotų kampai, užtat po to spindėsite kaip deimantai, kuriais jūs ir esate.                      ...

Ištrūksime iš savo narvų – auksinių, sidabrinių, deimantinių...

Šri Madhusudanas Naidu Mes visi bent kartą esame ištarę: „Svami, Aš esu tavo. Aš priklausau tau.“ Štai tada Jis ir perima viską į savo ranka...
Jūs esate Mano šviesos karžygiai

Jūs esate Mano šviesos karžygiai

Būk atidi – atpažink, kurios tavo mintys dar labiau sustiprina tvyrančią baimę. Šiandien visa žmonija susidūrusi su šia kova – kova su baim...

Jei esi dvasingas, tau neišeis būt rimtam

Dvasingumas nepaverčia žmogaus rimtuoliu. Ir jei žmogus rimtas, tai nereiškia, kad jis dvasingas. Dvasingi žmonės niekados nebūna rimti. Tie...

Dr. C. Šrynivaso kalba Lietuvoje, Mažajame satsange

Sero B. N. Murčio kalba Lietuvoje, Mažajame satsange