Reikės jus šiek tiek papurtyti,  kad apsišlifuotų kampai, užtat po to spindėsite kaip deimantai, kuriais jūs ir esate.                      ...

Jūs jau esate deimantai, gal tik truputį apdulkėję

Reikės jus šiek tiek papurtyti, kad apsišlifuotų kampai, užtat po to spindėsite kaip deimantai, kuriais jūs ir esate.
                                                
Tas „neįmanomas“ užduotis Aš sukuriu tam, kad pastūmėčiau tave labiau kliautis Manimi. Kai viską palieki Mano valiai, tada savo akimis pamatai, kaip vyksta darbai, kada per tave dirbu Aš Pats.

Mudu esame neatsiejamas derinys. Kaip ranka ir pirštinė. Ranka juda, pirštinė leidžiasi judinama. Būk tąja palaiminta „pirštine“, kuriai teko laimė atsidurti ant Avataro rankos! Pati viena pirštinė tėra audinio skiautė. Tiktai užmauta ant rankos ji atlieka savo paskirtį. Leisk man ją „judinti“. Būk neutrali mano judesių atžvilgiu – pirštinė juk neturi nuomonės apie ją judinančios rankos pasirinkimus. 

Vienodai elkis su visais žmonėmis, nes visi žmonėms vienodai yra Mano – jie patys to gal ir nesupranta, bet tu turi tai suprasti. Toji grupė žmonių, kuriuos pasišaukiau į šią paskutiniąją savo (kaip Satjos Sai Babos) misijos dalį buvo ugdomi ir rengiami per daugelį gyvenimų. Tau gali pasirodyti, kad tu nepasirengusi tam tikroms užduotims, kurias tau skiriu, bet Aš žinau tavo gebėjimus – Aš parengiau tave toms užduotims. Per daugelį gyvenimų Aš tave parengiau šiems laikams, todėl neabejok savo gebėjimais. Imkis užduočių ir susidorok su jomis, tvirtai pasitikėdama savimi ir žinodama, kad tai Aš kiekvieną iš jūsų pasirenku vienam ar kitam darbui. Aš geriau pažįstu jūsų gebėjimus, todėl pasitikėkite Mano sprendimais. 

Ši žmonių grupė, Mano pasirinktieji „kariai“, atspindi geriausią žmonijos pusę. Taip! Jūs patys to nematote, bet Aš matau! Reikės jus šiek tiek papurtyti, kad apsišlifuotų kampai, užtat po to spindėsite kaip deimantai, kuriais jūs ir esate. Nereikės laukti ištisą amžinybę, kol anglis virsts deimantais – jūs jau esate tie deimantai, gal tik truputį apdulkėję. Tas dulkes nesunku nušluostyti – tam pakaks kelerių metų, bet ne ištisų gyvenimų. 

Sai Baba

2018 liepos 20 d. Mudenahalis, Indija
Ištrauka iš knygos MesJis. 1 tomas. 
Išversta ir paskelbta gavus sutikimą.

Šaltinis: Message "I to We to He". Messages by Sri Sathya Sai Baba from His Light Body.
Volume 1. As given to Christan Hummel
Print Friendly Version of this page Get a PDF version of this webpage

Raktiniai žodžiai :