„Ateikite pas Mane tuščiomis rankomis“

„Ateikite pas Mane tuščiomis rankomis“

Sekite Svamio mokymu. Nugalėkite tą baimę ir baikite gyvenimo žaidimą suvokę save. Visi darbai, kuriais gyvenime užsiimate, turi jus vesti ...

Mąstykite taip: „Aš esu tiktai aktorius. Viską režisuoja Jis“

Sekėjas: Kaip išsiugdyti pasitikėjimą savimi ir nesavanaudišką meilę? Sai Baba: Visa tai ateina iš Dievo malonės. Be malonės nieko negalė...
Metas atlikti savo namų darbus

Metas atlikti savo namų darbus

Per satsangą Ispanijoje 2016 m. sekėjas paprašė: Svami, Tu esi Tiesos mokytojas, taigi prašau Tavęs, šiandien ir visados, prašau mokyti man...
Kaip nutildyti protą?

Kaip nutildyti protą?

Kuo labiau artėjate, tuo kelias statesnis Per interviu tarptautinei vertėjų grupei 2016 m. sekėjas Svamio paprašė: Per meditaciją...
Bukletas apie pirmąjį Dieviškąjį vizitą Graikijoje

Bukletas apie pirmąjį Dieviškąjį vizitą Graikijoje

Satja Sai Baba pirmą kartą lankėsi Graikijoje 2016 m. balandžio 25-28 d. Šiame buklete – vizito aprašymas, keturios Svamio kalbos i...
Kaip tapti geram?

Kaip tapti geram?

Klausimas : Kai stengiamės tapti geri, susiduriame su daugybe kliūčių. Kaip jas įveikti? Svamis : Kai stengiatės tapti geri, susiduriate ...

„Jei kvėpuojate greičiau, turėsite anksčiau iškeliauti“

Kalbėdamas apie sekėją, kuriam bevalgant užgulė krūtinę, Svamis tarė: „Kaip galima tuo pačiu metu ir kvėpuoti, ir valgyti!? Kai valgote, ...
Ar galėsime būti su Prema Sai?

Ar galėsime būti su Prema Sai?

Klausimas : Bhagavane, gal galėtum mums ką nors pasakyti apie Premą Sai ir Jo dieviškąjį įsikūnijimą. Ar mes turėsime galimybę būti su Juo ...
Tas, kuris vadovauja, turi pasiaukoti

Tas, kuris vadovauja, turi pasiaukoti

Per satsangą Australijoje sekėjas iš Fidžio paklausė, kodėl atliekant sevą kartais sunku padaryti net ir mažus darbus. Štai ką Svamis at...
Svarbiausi žodžiai

Svarbiausi žodžiai

Šri B. N. Narasimha Murtis Laikas, kai pavieniui buvo galima pasiekti Dievą, baigėsi. Atskiras lietaus lašas negali pats vienas pasiekt...
Pamokymas jaunimui

Pamokymas jaunimui

„Jei darysite Mano darbą, Aš darysiu jūsų darbą.“ Per satsangą Fidžyje sekėjas Svamio paklausė: Ar turi ypatingą pamokymą Sai jaunimui Fi...
Kodėl Tu palikai Savo fizinį kūną anksčiau, nei sakei?

Kodėl Tu palikai Savo fizinį kūną anksčiau, nei sakei?

Laikas Mano sekėjams pakilti nuo ten, kur jie yra, į šią naują Mano misijos fazę. Per satsangą Fidžyje 2015 m. rugsėjį sekėjas paklau...
Bukletas apie pirmąjį Dieviškąjį vizitą Fidžyje

Bukletas apie pirmąjį Dieviškąjį vizitą Fidžyje

Satja Sai Baba pirmą kartą lankėsi Fidžyje 2015 m. rugsėjo 25-28 d. Šiame buklete – vizito aprašymas, dvi Svamio kalbos ir Jo atsa...

Trys dienos su Svamiu Virendra. Apeigos Lietuvai

Svamis Virendra Singh į Lietuvą atvyksta antrą kartą. Jo atliekama pudža ir jagna vyks gruodžio 15-17 d. "Dievo lankų" sodyboje ...
„Pirmiausia jūsų širdys turi tapti auksinės – tik tada prasidės Aukso amžius“

„Pirmiausia jūsų širdys turi tapti auksinės – tik tada prasidės Aukso amžius“

Daugybė žmonių visame pasaulyje laukia ateinant Aukso amžiaus, ir jis ateis. Aukso amžius neprasidės tam tikru momentu. Kai jūsų širdis tap...
Turime siekti dangaus platybių

Turime siekti dangaus platybių

Šri Madhusudanas Naidu Svamis pasakė, kad mes visi esame kaip papūgos narvelyje. Ką papūgai pasakysite, tą ji ir išmoks kartoti. Bet ar j...
„Jeigu nepasinaudosite šia proga, tuomet būsite sėkmingiausi kvailiai“

„Jeigu nepasinaudosite šia proga, tuomet būsite sėkmingiausi kvailiai“

Šri Madhusudanas Naidu Jeigu iš visų Žemėje gyvenančių milijardų žmonių mes – tie, kurie pažino Satją Sai Babą, kurie suvokė, kad Jis y...
Atsikratę menkučių baimių dėl rytojaus, paukščiu pakilsite į dangaus aukštybes

Atsikratę menkučių baimių dėl rytojaus, paukščiu pakilsite į dangaus aukštybes

Šri Madhusudanas Naidu  Esu labai dėkingas Svamiui už tai, kad jis mane kelis kartus nustūmė nuo skardžio: nuo mano darbo skardžio, man...
Jei auginsite vaikus neprisirišę – nekentėsite

Jei auginsite vaikus neprisirišę – nekentėsite

Per satsangą Cisternine, Italijoje, 2016 m. balandžio 18 d. sekėjas paklausė, kodėl nepaisant didelės tėvų meilės savo vaikams, labai sunki...

Aš esu geras skulptorius

Per satsangą Padovoje, Italijoje, 2016 m. balandžio 17 d. Svamis pasakė: Aplink matėme daug skulptūrų; čia yra daug koplyčių ir bažnyčių...

Aš esu daug daugiau

Per satsangą Padovoje, Italijoje, 2016 m. balandžio 17 d. sekėjas paklausė: Koks skirtumas, ar tvirtas Satjos Sai Babos sekėjas pripažįsta,...

Patarimas, skirtas kiekvienam

Per satsangą Padovoje, Italijoje, 2016 m. balandžio 16 d. sekėjas Svamio paprašė asmeninio patarimo. Svamis : Patarimas, kurį duodu, ...
Jei Dievas pasiruošęs jums atleisti, tai kodėl sau neatleidžiate?

Jei Dievas pasiruošęs jums atleisti, tai kodėl sau neatleidžiate?

Per satsangą Australijoje 2015 m. rugsėjo 23 d. sekėjas paklausė, kaip sau atleisti ir save mylėti. Klausimas : Svami, labai Tau ačiū už ...

Sekite paskui Mane ir Aš seksiu paskui jus

Klausimas : Baba, aš esu ribojamas šio kūno; mano protas yra ribotas. Mane riboja tėvų genai. Esu ribojams šioje šalyje esančių sąlygų. Aš...
Kai žinosite aukštesnę tiesą, baimė pradings

Kai žinosite aukštesnę tiesą, baimė pradings

Per satsangą Australijoje 2015 m. rugsėjo 24 d. sekėjas Svamio paklausė, kaip tapti bebaimiu. Svamis : Kada kyla baimė? Baimė atsiranda ...
Melskitės nesavanaudiškai

Melskitės nesavanaudiškai

Per satsangą Otavoje, Kanadoje, 2017 m. birželio 10 d. sekėjas paklausė, kaip Svamis, būdamas subtiliame pavidale, prisiima sekėjų naštą. ...

„Kaip galėčiau tapti toks, kaip Svamis?“

Per satsangą Otavoje, Kanadoje, 2017 m. birželio 10 d. sekėjas Svamio paklausė: Klausimas : Gal galėtumei mums pasakyti, ko turėtume pakl...

Kiekviena situacija yra jums į gera

Per satsangą Singapūre 2017 m. rugpjūčio 8 d. sekėjas Svamio paklausė apie pozityvų mąstymą ir apie tai, kaip elgtis, kai nutinka kas nors ...

Jei norite tikti ateičiai, pasikeiskite

Šri Madhusudanas Naidu Kai 2011-siais Svamis man pasakė: „Aš tau duosiu sanjasą “, akimirką mane apėmė šiurpas, nes dar nebuvau uždaręs vi...
„Čia Sai misija įgaus pagreitį“

„Čia Sai misija įgaus pagreitį“

Sumitas Tapu  1999-aisiais sapnavau sapną: Svamis parodė man vietą, apsuptą kalnų. Jis pasakė: „Ši vieta yra 100 km nuo Putaparčio....

Reikia drąsos

Šri Madhusudanas Naidu Reikia drąsos atmesti visus senus nereikšmingus dalykus,  kurių laikomės įsikibę Šiandien Svamis pasikvietė po...