Ar mūsų maldos už kitus jiems padeda?

Klausimas: Ar mūsų maldos už gimines, draugus ir kitus žmones bėdoje jiems padeda? Ir dar, ar mūsų maldos už gimines, draugus ir pažįstamus, kurie paliko šį pasaulį, nors kiek duoda jiems naudos?

Svamis: Malda turi dvigubą naudą: ji atneša naudą tam, už kurį meldžiamasi, naudos gauna ir tas, kuris meldžiasi. Ji neša naudą ir tiems, kurie gyvi, ir tiems, kurie iškeliavo, bet dar svarbiau – ji duoda naudos jums, kurie nesavanaudiškai už juos meldžiatės. Labai lengva ir natūralu melsti už save: „Aš noriu geros sveikatos, aš noriu geros šeimos, aš noriu daug pinigų, aš noriu jaustis gerai“. Visa tai labai natūralu, bet nedaugelis užjaučia kitus ir už juos meldžiasi. Maldos už kitus yra pačios stipriausios. Tačiau dar galingiau, kai meldžiate už visą Kūriniją. Samastha lokah sukhino bhavanthu – tegu visos būtybės visuose pasauliuose būna laimingos – įskaitant ir tuos, kurie nėra su jumis tiesiogiai susiję. Tam tikru būdu jūs visi esate susiję, susaistyti vienas su kitu, ir jūsų laimė glūdi visų laimėje. Taigi, jei galite labai nesavanaudiškai melsti, kad visi žmonės ir visi pasauliai būtų laimingi, ta malda tikrai bus galinga ir padės. Jūs esate visų dalis, tad kai meldžiate už visus, tai ir jūs būsite laimingi, nes jūs, jūsų šeima, jūsų giminės ir jūsų draugai – visi esate vienovės dalis.

Yra įvairūs bendravimo būdai. Senovėje žmonės rašydavo laiškus ir siųsdavo juos per pasiuntinius. Vėliau atsirado paštas, dar vėliau telegramos, po to telefonas. Dabar yra tai, kas vadinama internetu. Vystantis technologijoms, didėjo susisiekimo greitis. Viso bendravimo tikslas – kitam žmogui perduoti savo mintis ar savo jausmus. Internetas yra labai greitas, o paštas lėtas. Savanaudiška malda yra tarsi paštas – jis dirba lėtai. Nesavanaudiškos maldos yra kaip internetas – labai greitos! Visos maldos vieną ar kitą dieną pasiekia Mane. Kai jos pasiekia Mane, Aš imu veikti, tačiau nesavanaudiška malda pasiekia Mane greičiausiai, tad Aš visada pasiruošęs atsakyti į nesavanaudišką maldą. Melskite nesavanaudiškai ir akimirksniu pajusite naudą. Į savanaudišką maldą bus atsakyta paskiausiai. Melskite už visus, melskite nesavanaudiškai. Į „visus“ esate įtraukti ir jūs. Jei laimingi visi, argi nebūsite laimingi ir jūs?

Mąstykite taip: Samastha lokah sukhino bhavanthu.

Satja Sai Baba (per Madhu)
Padova, Italija, 2016 m. balandžio 17 d.
Šaltinis: Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Italijoje 2016 m. balandžio mėn.
Print Friendly Version of this page Get a PDF version of this webpage

Raktiniai žodžiai :