Ką iš tiesų reiškia Dievo malonė?

Satsango metu viena moteris atsistojo ir garsiai ištarė: 
 Svami, prašau Tavo Malonės. Tą frazę ji pakartojo kelis kartus. 
Svamis patylėjo, atsisuko į ją ir ištarė: 
 Malonės, malonės... Ar žinai, ką iš tiesų reiškia Malonė?
 Tai reiškia Tavo gailestingumą, palaiminimą...
 Ne. Malonė reiškia daug daugiau. Jei tu iš tiesų nori mano Malonės, turi būti pasirengusi ištverti visus likimo smūgius. Kai neteksi viso savo turto, prarasi viską, kas teikė laimę, turėsi neverkti ir nesigailėti, bet galvoti vien apie Mane ir širdyje kartoti Mano vardą. Kai brangiausi ir artimiausi žmonės nusisuks nuo tavęs, kai aplinka taps priešiška, ims kaltinti tave nebūtais dalykais, turėsi galvoti vien apie Mane ir viską tyliai ištverti. Ar esi tam pasirengusi?
Moteris stovėjo ir tylėjo...
Print Friendly Version of this page Get a PDF version of this webpage

Raktiniai žodžiai :