Aš laukiu, laukiu, kada Manęs paklausite

Aš laukiu, laukiu, kada Manęs paklausite

Kad ir ką sakytų jūsų širdis, žinokite, kalbu Aš - vienintelis, kuris tikrai gali jums patarti ir atsakyti į klausimus. Tad klauskite Manęs, kuris esu jumyse; šičia visos žinios ir visa išmintis. Nugrimzkite į savo vidų, susisiekite su Manimi ir paprašykite rodyti kelią. Paprašykite, kad būčiau vedliu visą jūsų gyvenimą.

Bėda ta, kad nors esu čia pat, visada pasirengęs jums padėti, jūs Mano patarimo neprašote! Kaip geras mokytojas Aš laukiu, laukiu, kada Manęs paklausite. Bet Manęs šaukiatės tik kai viską jau būnate padarę savaip, ir viską padarę blogai. Tada patariu, kaip viską ištaisyti. Bet jeigu būtumėt iš karto Manęs paklausę, gal nereikėtų nieko taisyti?

Kad ir koks būtų klausimas - labai svarbus ar visai nereikšmingas, prašykite, kad jums patarčiau. Pasitikėkite vidiniu balsu, Mano balsu. Aš jus vesiu ir rodysiu kelią kalbėdamas iš vidaus. Taip vedžiau milijonus žmonių praeityje, taip vedu ir dabar.

Satja Sai Baba (per Madhusudaną Naidu)
Zagrebas, 2016 m. balandžio 24 d.
Šaltinis: Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Kroatijoje 2016 m. balandžio mėn.
Print Friendly Version of this page Get a PDF version of this webpage

Raktiniai žodžiai :